Uzgodnienie wszelkich życzeń dotyczących przebiegu uroczystości pogrzebowej może odbyć się w domu klienta. Przedstawiciel domu pogrzebowego służy pomocą w oparciu o firmowe katalogi oraz stronę internetową.

Wyrobienie aktów zgonu

Zakład Pogrzebowy „Olimp” może zająć się wyrobieniem aktów zgonu. W tym celu niezbędne jest dostarczenie dowodu osobistego osoby zmarłej oraz karty zgonu.

Akt zgonu

Akt zgonu sporządza się na podstawie karty zgonu wystawionej przez lekarza lub zakład służby zdrowia. Osoba zgłaszająca zgon jest obowiązana zwrócić dowód osobisty zmarłego. Kierownik urzędu stanu cywilnego wydaje osobie zgłaszającej zgon trzy egzemplarze odpisu skróconego aktu zgonu.