klepsydra5Informacją podobną do nekrologu jest klepsydra, czyli ogłoszenie w postaci afisza zawierającego te same podstawowe informacje, co nekrolog. Klepsydra rozwieszana jest na zlecenie rodziny zmarłego, w miejscach publicznych do tego wyznaczonych (ściany domu zmarłego, słupy ogłoszeniowe, przedsionki świątyń, miejsca, gdzie zmarły często przebywał jako osoba znana, itp.)

Wykonujemy klepsydry w oparciu o klasyczne wzory jak i również te zaproponowane przez naszych klientów. Klepsydry wydawane są „od ręki”.

Dodakowo wykonujemy nekrologi do wskazanej przez Państwa gazety.

Wszelkie informacje na temat klepsydr oraz nekrologów ich wykonania dostępne są pod numerem telefonu 0 602 254 450