Jest to alternatywny sposób rozstania się z cialem zmarłego. Wiemy, że w naszej kulturze wzbudza on wiele kontrowersji i sprzecznych uczuć. Zapewniamy Państwa iż proces spopielania ciała przebiega zgodnie z normami etycznymi jak i prawnymi. Prochy zmarłego w pełnym poszanowaniu przenoszone są do wybranej przez Państwa urny, których wzory mogą Państwo obejrzeć na naszej stronie.

Kościół Rzymskokatolicki zaakceptował spopielenie jako obrzęd pogrzebowy w 1983 roku. Kodeks Prawa Kanonicznego w kanonie 1176 par. 3 mówi: „Kościół usilnie zaleca zachowanie pobożnego zwyczaju grzebania ciał zmarłych. Nie zabrania jednak kremacji, jeśli nie została wybrana z pobudek przeciwnych nauce chrześcijańskiej”. Watykańska Kongregacja Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów przyjęła formułę, że „dla Bożej wszechmocy nie ma różnicy między wskrzeszeniem ciała pogrzebanego i poddanego kremacji”.